Dr Wiktor Cajsel

 • Od 1994 roku – członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z/s w Poznaniu;
 • Od 1996 roku – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Od 1997 roku – członek Europejskiego Stowarzyszenia Nauki o Sporcie z/s w Kolonii;
 • Od 1997 roku – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Od 2001 roku – Partner w Kancelarii „Turczynowicz-Kieryło Cajsel & Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni”;
 • 28 stycznia 2003 roku – obrona rozprawy doktorskiej w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Od 2007 roku – arbiter w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim;
 • Od marca 2008 roku – uczestniczył w pracach nad założeniami i projektem nowej Ustawy o sporcie, przygotowywanymi przez Ministra Sportu i Turystyki;
 • Od 2009 roku – rzecznik Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim;

Autor pierwszego w Polsce doktoratu z zakresu prawa sportowego – „Podstawy prawne zatrudniania zawodników profesjonalnych” – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (28 stycznia 2003 rok).

Autor książek z zakresu specjalizacji prawo sportowe i prawo pracy oraz licznych publikacji naukowych i artykułów w czasopismach:

Dr Wiktor Cajsel był uczestnikiem niżej wymienionych Konferencji i Kongresów Naukowych:

 • Konferencja Naukowa PTPS – Bydgoszcz 1994;
 • Konferencja Naukowa PTPS – Leszno 1995;
 • Konferencja Naukowa PTPS – Świeradów 1997;
 • Konferencja naukowa PTPS – Poznań 1999 – referat nt. „Zatrudnianie zawodników profesjonalnych”;
 • Konferencja Naukowa PTPS – Warszawa 2000;
 • Konferencja Naukowa PTPS – Warszawa 2001;
 • Kongres Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy
 • FIFPro – Kopenhaga 1999;
  Kongres Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy
 • FIFPro – Rzym 2000;
  Kongres Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy
 • FIFPro – Paryż 2001;
  Kongres Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy
 • FIFPro – Berlin 2002;
  Kongres Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy
 • FIFPro – Buenos Aires 2003;
  Kongres Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy
 • FIFPro – Johannesburg 2004;
  „Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu” – Warszawa, 28-29 września 2006 roku; Konferencja organizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ministerstwo Sportu – referat nt. „Prawne aspekty zatrudniania sportowców w Polsce a prawo UE”.
 • Konferencja „Odpowiedzialność menedżerów w czasie kryzysu”, Warszawa 23 czerwca 2009 roku – konferencja organizowana przez Gazetę Prawną; referat nt. „Prawo kontraktów menedżerskich”.Autor książek z zakresu specjalizacji prawo sportowe i prawo pracy oraz licznych publikacji naukowych i artykułów w czasopismach (wykaz publikacji).