Prawo pracy

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądami powszechnymi i polubownymi wszystkich instancji.

Naszym Klientom oferujemy wszechstronną pomoc prawną na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej, zapewniając pełną koordynację i zgodność z prawem procesów nawiązania, kontynuacji, modyfikacji oraz rozwiązania stosunku pracy.

Nabyta wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwami, pozwala na skuteczne doradztwo w często bolesnych, lecz jednocześnie koniecznych procesach restrukturyzacji zatrudniania, obejmujących transfery pracowników (w ramach tzw. outsourcingu usług), oraz redukcje zatrudnienia (w ramach tzw. zwolnień grupowych i indywidualnych).

Mamy doświadczenie w procesach negocjacyjnych ze związkami zawodowymi oraz indywidualnymi reprezentantami pracowników. Uczestniczymy w negocjowaniu układów zborowych pracy, porozumień zbiorowych i pakietów socjalnych oraz wspieramy naszych Klientów w relacjach ze związkami zawodowymi, w tym w ramach rozwiązywania sporów zbiorowych.