Prawo sportowe

Polskie związki sportowe, kluby sportowe, menedżerowie sportowi oraz zawodnicy profesjonalni aktywnie prowadzą swoją sportową działalność gospodarczą, łącząc ją z działalnością w szeroko rozumianym świecie biznesu. Niesie to ze sobą konieczność posiadania profesjonalnej obsługi prawnej, która umożliwi kompleksowe podejście do wielu rodzących się zagadnień prawnych i ekonomicznych.

W realiach sportu profesjonalnego – wynik ekonomiczny jest równie ważny jak skorelowany z nim wynik sportowy.

Nasze usługi z zakresu prawa sportowego obejmują pełne spektrum doradztwa prawnego, w szczególności w zakresie takich dziedzin prawa jak:

  • prawo sportowe powszechne jak też wewnętrzne (statutowo – regulaminowe) polskich związków sportowych;
  • prawo handlowe oraz prawo stowarzyszeń i fundacji – w szczególności tworzenie projektów aktów wewnętrznych podmiotów prowadzących działalność w sporcie profesjonalnym;
  • prawo gospodarcze – w szczególności w zakresie tworzenia projektów umów sponsoringu sportowego;
  • prawo kontraktowe – w szczególności w przedmiocie przygotowywania projektów umów z zawodnikami profesjonalnymi, menedżerami sportowymi oraz trenerami;
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – w szczególności uzyskiwania pozwoleń na pracę oraz wiz pobytowych dla zawodników profesjonalnych obcokrajowców;
  • prawo autorskie i prawo własności intelektualnej – w szczególności w związku z naruszeniem dóbr osobistych polskich związków sportowych, klubów sportowych, zawodników profesjonalnych i menedżerów sportowych;
  • prawo procesowe – w szczególności rozwiązywania powstałych sporów, prowadzenie arbitrażu i mediacji, zaskarżanie rozstrzygnięć dyscyplinarnych organów jurysdykcyjnych polskich związków sportowych, prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych;