Wynagrodzenie

Kancelaria stosuje trzy systemy rozliczeń
(ustalane indywidualnie z każdym klientem):

System rozliczeń godzinowych wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin

System wynagrodzenia zryczałtowanego wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną

system z premią za sukces (success fee) w przypadku niektórych spraw, elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy

Zapraszamy do współpracy!